Câu hỏi:

15/04/2021 491

Cho sinacosa=34. Tính sin2a

Trả lời:

Đáp án B

Ta có: sinacosa=34 suy ra (sinacosa)2=916

sin2a+cos2a2sinacosa=9161sin2a=916sin2a=1916sin2a=716

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ta có sin8x+cos8x=a64+b16cos4x+c64cos8x với a,bQ. Khi đó a – 5b + c bằng:

Xem đáp án » 15/04/2021 928

Câu 2:

Tính giá trị của G=cos2π6+cos22π6+...+cos25π6+cos2π

Xem đáp án » 15/04/2021 494

Câu 3:

Giá trị của biểu thức A=tan2π24+cot2π24 bằng:

Xem đáp án » 15/04/2021 252

Câu 4:

Biểu thức 2cos2x14tanπ4xsin2π4+x có kết quả rút gọn bằng:

Xem đáp án » 15/04/2021 206

Câu 5:

Tính E=sinπ5+sin2π5+...+sin9π5

Xem đáp án » 15/04/2021 163

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »