Câu hỏi:

19/04/2021 140

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=4x43x2+9x2;x0 là:

Trả lời:

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người ta dùng 100m rào để rào một mảnh vườn hình chữ nhật để thả gia súc. Biết một cạnh của hình chữ nhật là bức tường (không phải rào). Tính diện tích lớn nhất của mảnh để có thể rào được?

Xem đáp án » 19/04/2021 226

Câu 2:

Cho các mệnh đề sau: Với mọi giá trị của a, b, c dương ta có: ab+ba2I;ab+bc+ca3II;1a+1b+1c9a+b+cIII. Chọn kết luận đúng:

Xem đáp án » 19/04/2021 112

Câu 3:

Cho a, b, c > 0. Xét các bất đẳng thức sau:

(I)ab+ba2(II)ab+bc+ca3(III)a+b1a+1b4

Bất đẳng thức nào đúng? 

Xem đáp án » 19/04/2021 111

Câu 4:

Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số fx=x+8x2

Xem đáp án » 19/04/2021 79

Câu 5:

Cho x2. Giá trị lớn nhất của hàm số fx=x2x bằng:

Xem đáp án » 19/04/2021 75

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »