Câu hỏi:

23/04/2021 41

Miền nghiệm của bất phương trình x + 2 + 2(y  2) < 2(1  x) không chứa điểm:

Trả lời:

Ta có: 

−x + 2 + 2(y − 2) < 2(1 − x)

⇔ −x + 2 + 2y – 4 < 2 − 2x

⇔ x + 2y < 4

Dễ thấy tại điểm (4;2) ta có: 4 + 2.2 = 8 > 4 nên điểm (4;2) không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Miền nghiệm của bất phương trình: 3(x − 1) + 4(y − 2) < 5x − 3 là nửa mặt phẳng chứa điểm:

Xem đáp án » 23/04/2021 230

Câu 2:

Cho bất phương trình 2x + 3y  6  0 (1). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

Xem đáp án » 23/04/2021 158

Câu 3:

Miền nghiệm của bất phương trình: 3x + 2(y + 3) > 4(x + 1)  y + 3 là nửa mặt phẳng chứa điểm:

Xem đáp án » 23/04/2021 115

Câu 4:

Cho hệ bất phương trình 2x5y1>02x+y+5>0x+y+1<0. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

Xem đáp án » 23/04/2021 90

Câu 5:

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

Xem đáp án » 23/04/2021 78

Câu 6:

Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 2x+3y-1>05x-y+4<0?

Xem đáp án » 23/04/2021 67

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »