Câu hỏi:

12/05/2021 93

Cho a=1;2,b=-3;4,c=-1;3. Tìm tọa độ của vec tơ u biết  3u+2a+3b=3c

Trả lời:

Chọn đáp án D

Ta có  3u+2a+3b=3cu=-23a-b+c

Suy ra  u=-23+3-1;-43-4+3=43;-73

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ba điểm A, B, C phân biệt thẳng hàng. Khi nào thì hai vectơ AB,AC cùng hướng?

Xem đáp án » 12/05/2021 228

Câu 2:

Cho K (1; −3). Điểm A ∈ Ox, B ∈ Oy sao cho A là trung điểm KB. Tọa độ điểm B là:

Xem đáp án » 12/05/2021 193

Câu 3:

Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(2;-3), B(4;7). Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB

Xem đáp án » 12/05/2021 113

Câu 4:

Cho tam giác ABC có A(2;1), B(-1;2), C(-3;2). Xác định trọng tâm tam giác ABC

Xem đáp án » 12/05/2021 104

Câu 5:

Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 vec tơ a=3;2,b=-1;5,c=-2;-5.  Tọa độ của vec tơ k=2a+b và l=-a+2b+5c. Chọn câu đúng nhất.

Xem đáp án » 12/05/2021 77

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »