Câu hỏi:

26/05/2021 192

Cho tam giác ABC có chiều cao AH

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Trong tam giác ABC có AH là đường vuông góc và BH;CH là hai hình chiếu

Khi đó:

+ Nếu BH < HC thì AB < AC

+ Nếu AB < AC thì BH < HC

+ Nếu BH = HC thì AB = AC

Nên A,B,C đều đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A và C. Trên đường thẳng vuông góc với AC tại B ta lấy điểm M. So sánh MB và MC, MB và MA

Xem đáp án » 26/05/2021 759

Câu 2:

Cho ΔABC có CE và BD là đường cao. So sánh BD+CE và AB+AC?

Xem đáp án » 26/05/2021 719

Câu 3:

Trong tam giác ABC có AH vuông góc với BC (HBC). Chọn câu sai

Xem đáp án » 26/05/2021 293

Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn đáp án sai trong các đáp án sau:

Xem đáp án » 26/05/2021 278

Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Xem đáp án » 26/05/2021 204

Câu 6:

Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Xem đáp án » 26/05/2021 197

Bình luận


Bình luận