Câu hỏi:

11/02/2022 34

Câu 6. Thực đơn dùng cho các bữa liên hoan được chia làm mấy loại?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Thực đơn dùng cho các bữa liên hoan được chia làm 2 loại:

1. Thực đơn cho bữa ăn tự phục vụ

2. Thực đơn cho bữa ăn có người phục vụ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 10. Bữa ăn có người phục vụ phụ thuộc vào:

Xem đáp án » 11/02/2022 93

Câu 2:

Câu 1. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến mấy điểm?

Xem đáp án » 11/02/2022 88

Câu 3:

Câu 3. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, điểm đầu tiên cần lưu ý là:

Xem đáp án » 11/02/2022 86

Câu 4:

Câu 4. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, điểm thứ hai cần lưu ý là:

Xem đáp án » 11/02/2022 73

Câu 5:

Câu 11. Thực đơn của bữa ăn có người phục vụ thể hiện rõ:

Xem đáp án » 11/02/2022 67

Câu 6:

Câu 9. Đặc điểm bữa ăn có người phục vụ:

Xem đáp án » 11/02/2022 66

Câu 7:

Câu 2. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến:

Xem đáp án » 11/02/2022 60

Bình luận


Bình luận