Câu hỏi:

11/02/2022 103

Câu 10. Bữa ăn có người phục vụ phụ thuộc vào:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Bữa ăn có người phục vụ phụ thuộc vào số người ăn, kinh phí mà sẽ có số món, cấu trúc món, cách phục vụ khác nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 1. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến mấy điểm?

Xem đáp án » 11/02/2022 102

Câu 2:

Câu 3. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, điểm đầu tiên cần lưu ý là:

Xem đáp án » 11/02/2022 101

Câu 3:

Câu 4. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, điểm thứ hai cần lưu ý là:

Xem đáp án » 11/02/2022 84

Câu 4:

Câu 11. Thực đơn của bữa ăn có người phục vụ thể hiện rõ:

Xem đáp án » 11/02/2022 74

Câu 5:

Câu 9. Đặc điểm bữa ăn có người phục vụ:

Xem đáp án » 11/02/2022 73

Câu 6:

Câu 13. Hình ảnh nào sau đây thể hiện bữa ăn có người phục vụ?

Xem đáp án » 11/02/2022 70

Bình luận


Bình luận