Câu hỏi:

11/02/2022 59

Câu 8. Đặc điểm bữa ăn tự phục vụ:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Thực đơn cho bữa ăn tự phục vụ: gồm nhiều món ăn khác nhau, được bày trên một chiếc bàn lớn.

+ Thực đơn cho bữa ăn có người phục vụ: thực đơn được ấn định trước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 10. Bữa ăn có người phục vụ phụ thuộc vào:

Xem đáp án » 11/02/2022 92

Câu 2:

Câu 1. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến mấy điểm?

Xem đáp án » 11/02/2022 87

Câu 3:

Câu 3. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, điểm đầu tiên cần lưu ý là:

Xem đáp án » 11/02/2022 85

Câu 4:

Câu 4. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, điểm thứ hai cần lưu ý là:

Xem đáp án » 11/02/2022 72

Câu 5:

Câu 11. Thực đơn của bữa ăn có người phục vụ thể hiện rõ:

Xem đáp án » 11/02/2022 66

Câu 6:

Câu 9. Đặc điểm bữa ăn có người phục vụ:

Xem đáp án » 11/02/2022 65

Câu 7:

Câu 2. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến:

Xem đáp án » 11/02/2022 59

Bình luận


Bình luận