Câu hỏi:

11/02/2022 148

Câu 6. Món nấu phải đảm bảo yêu cầu kĩ thuật nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Món nấu phải đảm bảo 3 yêu cầu kĩ thuật trên, ngoài ra, cần đảm bảo thêm yêu cầu về màu sắc đặc trưng, hấp dẫn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 12. Bước chuẩn bị của món nấu là thực hiện công việc gì?

Xem đáp án » 11/02/2022 298

Câu 2:

Câu 11. Bước chuẩn bị của món nấu gồm mấy công việc?

Xem đáp án » 11/02/2022 295

Câu 3:

Câu 14. Khi nấu bún riêu cua cần lưu ý mấy điểm?

Xem đáp án » 11/02/2022 277

Câu 4:

Câu 10. Yêu cầu thứ tư đối với món nấu là:

Xem đáp án » 11/02/2022 179

Câu 5:

Câu 15. Khi nấu bún riêu cua cần lưu ý điểm gì?

Xem đáp án » 11/02/2022 167

Câu 6:

Câu 2. Món nấu sử dụng nguyên liệu gì?

Xem đáp án » 11/02/2022 140

Bình luận


Bình luận