Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 8 (có đáp án): Thực hành: Chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt (Mới nhất)

  • 303 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Món nấu thực hiện trong môi trường:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Món nấu phải sử dụng nước làm môi trường truyền nhiệt, món rán mới sử dụng chất béo.


Câu 2:

Câu 2. Món nấu sử dụng nguyên liệu gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Món nấu phối hợp nhiều nguyên liệu động vật và thực vataj, có thêm gia vị trong môi trường truyền nhiệt là nước.


Câu 3:

Câu 3. Quy trình thực hiện món nấu có mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình thực hiện món nấu có 3 bước:

1. Chuẩn bị

2. Chế biến

3. Trình bày


Câu 4:

Câu 4. Quy trình thực hiện món nấu có bước nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình thực hiện món nấu có 3 bước:

1. Chuẩn bị

2. Chế biến

3. Trình bày


Câu 5:

Câu 5. Món nấu phải đảm bảo mấy yêu cầu kĩ thuật?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Món nấu phải đảm bảo 4 yêu cầu kĩ thuật:

1. Nguyên liệu thực phẩm chín mềm nhưng không rã nát

2. Tỉ lệ nước và cái phù hợp với từng món

3. Mùi vị thơm ngon, đậm đà

4. Màu sắc đặc trưng, hấp dẫn


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận