Câu hỏi:

11/02/2022 306

Câu 12. Công việc đầu tiên của bước chế biến chả đùm là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Bước chế biến món chả đùm cần thực hiện 2 giai đoạn:

1. Trộn chả

2. Hấp chả

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 15. Bước chế biến của món ốc hấp lá gừng có công việc nào sau đây?

Xem đáp án » 11/02/2022 595

Câu 2:

Câu 5. Món hấp phải đảm bảo mấy yêu cầu kĩ thuật?

Xem đáp án » 11/02/2022 573

Câu 3:

Câu 11. Bước chế biến món chả đùm cần thực hiện công việc nào sau đây?

Xem đáp án » 11/02/2022 572

Câu 4:

Câu 1. Món hấp thực phẩm chín nhờ:

Xem đáp án » 11/02/2022 553

Câu 5:

Câu 3. Quy trình thực hiện món hấp có mấy bước?

Xem đáp án » 11/02/2022 508

Câu 6:

Câu 2. Khi chuẩn bị nguyên liệu cho món hấp, là tiến hành làm công việc gì?

Xem đáp án » 11/02/2022 475

Câu 7:

Câu 7. Yêu cầu đầu tiên đối với món hấp là:

Xem đáp án » 11/02/2022 466

Bình luận


Bình luận