Câu hỏi:

20/01/2021 10,255

Xét tính tăng giảm và bị chặn của dãy số sau: (un) u1=2un+1=un+12,n2

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B.

Trước hết bằng quy nạp ta chứng minh: (un) 1 < un 2, n

.

Vậy dãy (un) là dãy giảm và bị chặn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người ta trồng 3003 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây,...Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng cây?

Xem đáp án » 20/01/2021 89,560

Câu 2:

Phương trình x4 – 2(m + 1)x2 + 2m + 1 = 0 (1) có bốn nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng.

Xem đáp án » 20/01/2021 63,364

Câu 3:

Cho dãy số xác định bởi u1=1un+1=2un+5Tính số hạng thứ 2018 của dãy.

Xem đáp án » 20/01/2021 58,156

Câu 4:

Cho a; b;c theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 20/01/2021 55,084

Câu 5:

Cho một cấp số cộng (un) có u1 = 1 và tổng 100 số hạng đầu bằng 24850. Tính S=1u1u2+1u2u3+......1u49u50

Xem đáp án » 20/01/2021 47,046

Câu 6:

Cho a; b; c  theo thứ tự lập thành cấp số cộng, ba số nào dưới đây cũng lập thành một cấp số cộng ?

Xem đáp án » 20/01/2021 41,941

Câu 7:

Xác định m để: Phương trình x3 – 3x2 – 9x + m = 0 có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng.

Xem đáp án » 20/01/2021 39,297

Bình luận


Bình luận