Câu hỏi:

03/07/2022 419

Quan sát hai tam giác ABC và A'B'C' trên một tờ giấy kẻ ô vuông (Hình 30).

Media VietJack

a) So sánh:

– Các cặp cạnh: AB và A'B'; BC và B'C'; CA và C'A'.

– Các cặp góc: A^ A'^; B^ B'^, C^   

b) Hai tam giác ABC và A'B'C' có bằng nhau hay không?

c) Cắt mảnh giấy hình tam giác ABC và mảnh giấy hình tam giác A'B'C', hai hình tam giác đó có thể đặt chồng khít lên nhau hay không?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Sử dụng compa để so sánh độ dài hai cạnh AB và A’B’ như sau:

- Mở compa sao cho hai đầu của compa trùng với hai đầu mút của đoạn thẳng AB.

- Giữ nguyên khoảng cách giữa hai đầu compa rồi đặt một đầu của compa trùng với điểm A', ta thấy đầu kia của compa trùng với điểm B'.

Do đó AB = A'B'.

Kiểm tra tương tự đối với các cạnh: BC và B'C' và CA và C'A', ta thấy:

BC = B'C'; CA = C'A'.

Vậy AB = A'B'; BC = B'C'; CA = C'A'.

b) Sử dụng thước đo góc ta đo để đo các góc trong của hai ABC và A'B'C':

- Trong ∆ABC:   A^=45o; B^=45o; C^=45o

- Trong ∆ A'B'C':   A^'=45o; B^'=45o; C^'=45o  

Do đó: A^=A'^; B^=B'^; C^=C'^

c) Hai hình tam giác ABC và A'B'C' có thể đặt chồng khít lên nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho biết ∆ABC = ∆DEG, AB = 3 cm, BC = 4 cm, CA = 6 cm. Tìm độ dài các cạnh của tam giác DEG.

Xem đáp án » 03/07/2022 4,598

Câu 2:

Cho biết ∆PQR = ∆IHK, P^=71°,Q^=49°. Tính số đo góc K của tam giác IHK.

Xem đáp án » 03/07/2022 2,175

Câu 3:

Cho biết ∆ABC = ∆MNP, AC = 4 cm, MPN^=45°. Tính độ dài cạnh MP và số đo góc ACB.

Xem đáp án » 03/07/2022 1,964

Câu 4:

1Cho tam giác ABC và điểm M thuộc cạnh BC thoả mãn ∆AMB = ∆AMC (Hình 32).

Media VietJack

Chứng minh rằng:

a) M là trung điểm của đoạn thẳng BC;

b) Tia AM là tia phân giác của góc BAC và AMBC.

Xem đáp án » 03/07/2022 1,917

Câu 5:

Cho ∆ABC = ∆MNP và A^+N^=125°. Tính số đo góc P.

Xem đáp án » 03/07/2022 1,029

Câu 6:

Dùng kéo cắt tờ giấy thứ nhất thành hình tam giác ABC. Đặt hình tam giác ABC lên tờ giấy thứ hai, vẽ theo các cạnh của hình tam giác ABC trên tờ giấy thứ hai rồi cắt thành hình tam giác A'B'C' (Hình 28).

Media VietJack

Sau khi đặt tam giác ABC chồng khít lên tam giác A'B'C', hãy so sánh:

a) Các cạnh tương ứng: AB và A'B'; BC và B'C'; CA và C'A';

b) Các góc tương ứng: A^ A'^; B^ B'^, C^ C'^.

Xem đáp án » 03/07/2022 410

Bình luận


Bình luận