15 câu hỏi Trắc nghiệm Cấu tạo nhiễm sắc thể có đáp án

  • 1470 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

NST là cấu trúc có ở

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Thành phần hoá học của NST bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận