20 câu hỏi Trắc nghiệm Xác định giới tính có đáp án

  • 1294 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đặc điểm của NST giới tính là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Trong tế bào sinh dưỡng của mỗi loài sinh vật thì NST giới tính

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Trong tế bào 2n ở người, kí hiệu của cặp NST giới tính là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Điểm giống nhau về NST giới tính ở tất cả các loài sinh vật phân tính là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Ở người gen quy định bệnh máu khó đông nằm trên

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận