25 câu hỏi Trắc nghiệm Quần thể (đề 1) có đáp án

  • 1959 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 5:

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật:

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận