25 câu hỏi Trắc nghiệm Ứng dụng di truyền (đề 1) có đáp án

  • 1919 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 5:

Công nghệ tế bào là:

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận