400 Bài trắc nghiệm thi thử THPTQG môn Công dân cực hay có lời giải (P1)

  • 7360 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mỗi hành vi vi phạm pháp luật phải chịu ít nhất một loại trách nhiệm pháp lý. Phát biểu trên thể hiện nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Mỗi hành vi vi phạm pháp luật phải chịu ít nhất một loại trách nhiệm pháp lý. Điều này có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật hay chính là công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.


Câu 2:

Tuân thủ pháp luật là các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Theo SGK GDCD 12 trang 18: Tuân thủ pháp luật: Các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.


Câu 3:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cấp giấy chứng nhận kết hôn cho anh A và chị B. Vậy chủ tịch Ủy ban nhân dân thực hiện pháp luật theo hình thức nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Áp dụng pháp luật là các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức. Như vậy, trong trường hợp trên, Ủy ban nhân dân xã đã áp dụng pháp luật.


Câu 4:

Các cá nhân, tổ chức không làm những gì mà pháp luật cấm làm là hình thức thực hiện pháp luật nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Theo SGK GDCD 12 trang 18: Tuân thủ pháp luật: Các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.


Câu 5:

Lập di chúc giả để lại sở hữu toàn bộ tài sản của người thừa kế. Việc làm này là vi phạm pháp luật nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, quan hệ hợp đồng, thừa kế...) và các quan hệ nhân thân. Như vậy, lập di chúc giả để lại sở hữu toàn bộ tài sản của người thừa kế là đang vi phạm dân sự.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận