II. Vocabulary and Grammar

  • 17029 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

This plan can't be carried out because of the widespread public _________.

Xem đáp án

Đáp án B

Dịch: Kế hoạch này không thể được thực hiện vì sự từ chối công khai rộng rãi.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

It is not ________ to wear these trousers at the moment.

Xem đáp án

Đáp án B

Dịch: Hiện tại không phải là hợp thời trang để mặc quần này.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

You should weigh up the pros and cons of the ________ living.

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch: Bạn nên cân nhắc những ưu và nhược điểm của cuộc sống nhiều thế hệ.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

It is important for parents to respect children's ________.

Xem đáp án

Đáp án A

Dịch: Điều quan trọng là cha mẹ phải tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

The advantages of this plan ________ its disadvantages.

Xem đáp án

Đáp án B

Dịch: Những lợi thế của kế hoạch này lớn hơn những nhược điểm của nó.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Tình yêu Khủng long

V

2 năm trước

Vilio Owl

L

2 năm trước

Linh

Y

2 năm trước

Yến Linh

1 năm trước

Đinh Thị Thủy

B

1 năm trước

Bùa Xanh

amazing

Bình luận


Bình luận