I. Phonetics and Speaking

  • 7267 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Did you have a good weekend?

Xem đáp án

Đáp án D

Dịch: Bạn đã có một cuối tuần vui vẻ chứ? – Đúng, tôi không làm gì quá nhiều.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

During the trip, we can visit some wildlife reserves to see lions and giraffes.

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch: Trong chuyến đi, chúng ta có thể ghé thăm một số khu bảo tồn động vật hoang dã để xem sư tử và hươu cao cổ. - Có thật không? Tôi rất hào hứng.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Can I leave a message to Jim?

 

Xem đáp án

Đáp án B

Dịch: Tôi có thể để lại tin nhắn cho Jim không? – Tất nhiên là bạn có thể.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

You should not leave the light on when you are away.

Xem đáp án

Đáp án D

Dịch: Bạn không nên để đèn sáng khi bạn đi vắng. – Bạn nói đúng.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Excuse me! Can you show me the way to Main Street?

Xem đáp án

Đáp án A

Dịch: Xin lỗi! Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến Main Street không? – Xin lỗi, tôi không biết đâu.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trần Trung Hiếu

Bình luận


Bình luận

Ren A
08:52 - 01/02/2022

Câu 3 đáp án là B