IV. Writing

  • 3420 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. "We'll give four million glasses of milk to thousands of disadvantaged children this year,” a dairy giant in Ha Noi said

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch: Một đại gia sữa ở Hà Nội hứa sẽ tặng bốn triệu ly sữa cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm đó


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. Hundreds of students in Can Tho crafted 800 paper lanterns for poor children in the last Mid-Autumn Festival

Xem đáp án

Đáp án B

Dịch: 800 chiếc đèn lồng giấy được chế tác cho trẻ em nghèo trong Tết Trung thu vừa qua bởi hàng trăm học sinh ở Cần Thơ


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. Both disabled and non-disabled people can contribute to our community by doing voluntary work.

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch: Không chỉ người khuyết tật mà cả những người không khuyết tật cũng có thể đóng góp cho cộng đồng của chúng tôi bằng cách làm việc tự nguyện


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. Last week, a team of foreign volunteers launched a campaign to help students with disabilities.

Xem đáp án

Đáp án D

Dịch: Tuần trước, một chiến dịch đã được đưa ra để giúp đỡ các học sinh khuyết tật bởi một nhóm tình nguyện viên nước ngoài.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. Two European philanthropists have spent more than a year walking from their continent to Asia to raise funds for needy children in Viet Nam.

Xem đáp án

Đáp án B

Dịch: Để gây quỹ cho trẻ em nghèo ở Việt Nam, hai nhà hảo tâm châu Âu đã dành hơn một năm đi bộ từ lục địa của họ đến châu Á.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hijulie
19:19 - 22/12/2021

câu 7 hình như đáp án a bị lỗi hay sao í