II. Vocabulary and Grammar

  • 3511 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Shu mato
21:36 - 07/12/2021

Câu 2 đáp án là B logo

Shu mato
21:36 - 07/12/2021

Câu 9 đáp án là D to do

01. Nguyễn Thị Ngọc Anh
15:29 - 27/12/2021

câu 2 : đáp án là B