Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 - Chương 1 (Đề 1)

  • 1413 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Lực đẩy Acsimét phụ thuộc vào các yếu tố.

Xem đáp án

Lực đẩy Ác si mét phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

Đáp án D


Câu 2:

Trong các câu sau, câu nào đúng?

Xem đáp án

Lực đẩy Ác si mét có điểm đặt ở vật.

Đáp án C


Câu 3:

Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có FA = d.V

Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng.

             V là thể tích phần phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Mà cả nhôm và thép đều được nhúng chìm vào chất nước nên thể tích nước bị nhôm và thép chiếm chỗ là như nhau. Do đó lực đẩy Ác si mét tác dụng lên nhôm và thép là như nhau.

Đáp án D

Câu 4:

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng.

Xem đáp án

Lực đẩy Ác si mét tác lên một vật nhúng trong chất lỏng có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

Đáp án C

Câu 5:

Khi ôm một tảng đá ở trong nước ta thấy nhẹ hơn khi ôm nó trong không khí. Sở dĩ như vậy là vì.

Xem đáp án

Vì lực đẩy của nước tác động vào tảng đá

Đáp án C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận