Đề kiểm tra 45 phút Vật Lý 8 - Chương 2 (đề 1)

  • 1369 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Điền vào chỗ trống những từ cho đúng ý nghĩa vật lí. ........ là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.

Xem đáp án

Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại

Đáp án: B


Câu 2:

Đổ 100cm3 rượu vào 100cm3 nước, thể tích hỗn hợp rượu và nước thu được có thể nhận giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Do giữa các phân tử rượu và giữa các phân tử nước có khoảng cách nên các phân tử rượu và các phân tử nước đã đứng xen kẽ vào giữa các khoảng cách này. Vì vậy thể tích của hỗn hợp rượu và nước sẽ nhỏ hơn tổng thể tích của cả nước và rượu là nhỏ hơn 200cm3

Đáp án: C

Câu 3:

Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brao chứng tỏ:

Xem đáp án

Thí nghiệm Brao cho thấy các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng về mọi phía.

Đáp án: C

Câu 4:

Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn độn không ngừng nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?

Xem đáp án

Khi các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn độn không ngừng tăng nhanh lên thì nhiệt độ của vật tăng lên

Đáp án: C


Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Một chất khí thực hiện công thì nhiệt năng của chất khí tăng

Đáp án: B

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận