Đề kiểm tra cuối học kì 2 Vật lý 8 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 5950 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vật có cơ năng khi

Xem đáp án

Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật đó có cơ năng.

Chọn đáp án A


Câu 2:

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng? Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Xem đáp án

A, D – có động năng.

B – không có động năng vì ô tô đang đỗ.

C – có cả động năng và thế năng.

Chọn đáp án C

Câu 3:

Khi đổ 200 cm3 giấm ăn vào 250 cm3 nước thì thu được bao nhiêu cm3 hỗn hợp?

Xem đáp án

Do hiện tượng khuếch tán nên khi đổ 200 cm3 giấm ăn vào 250 cm3 nước thì sẽ thu được hỗn hợp có thể tích < 450 cm3.

Chọn đáp án D

Câu 4:

Vận tốc chuyển động của các phân tử có liên quan đến

Xem đáp án

Vận tốc chuyển động của các phân tử có liên quan đến nhiệt độ của vật: Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

Chọn đáp án B

Câu 5:

Cho các chất sau đây: gỗ, nước đá, bạc, nhôm. Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng với khả năng dẫn nhiệt theo quy luật tăng dần?

Xem đáp án

Trong các chất trên, thứ tự sắp xếp theo quy luật tăng dần về tính dẫn nhiệt là: Gỗ, nước đá, nhôm, bạc

Chọn đáp án A

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Khiêm
22:08 - 29/04/2023

đăng kí VIP học sinh lấy đâu nhiều tiền làm trắc nghiệm