Đề kiểm tra học kì 2 Địa lí 10 Kết nối tri thức có đáp án - Đề 1

  • 555 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Hình thức sản xuất có vai trò đặc biệt trong công nghiệp không phải là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Cơ cấu sử dụng năng lượng hiện nay có sự thay đổi theo hướng tập trung tăng tỉ trọng

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Nguồn năng lượng sạch gồm có

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Quy mô và địa điểm xây dựng các xí nghiệp luyện kim đen thường phụ thuộc vào đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận