Đề kiểm tra Vật lí 8 học kì 1 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 4135 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong các công thức sau đây, công thức nào dùng để tính áp suất chất lỏng?

Xem đáp án

Công thức dùng để tính áp suất chất lỏng là p = d.h

Trong đó:

+ d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)

+ h là độ cao cột chất lỏng (m)

+ p là áp suất chất lỏng (N/m2 hoặc Pa)

Chọn đáp án B


Câu 2:

Có một khúc gỗ và một khối thép có cùng thể tích được nhúng chìm trong nước. Hỏi lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật nào lớn hơn?

Xem đáp án

Lực đẩy Ác – si – mét được tính theo công thức F = d . V

Trong đó:

+ d là trọng lượng riêng của chất lỏng

+ V là thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ = thể tích vật chìm trong chất lỏng

Theo đề bài ta có:

- khúc gỗ và khối thép có cùng thể tích và được nhấn chìm => V là như nhau

- Khúc gỗ và khối thép được nhấn cùng vào nước => d như nhau

=> Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên khúc gỗ và khối thép bằng nhau.

Chọn đáp án C


Câu 3:

Khi nói Trái đất quay quanh Mặt trời, ta đã chọn vật nào làm mốc?

Xem đáp án

Khi nói Trái đất quay quanh Mặt trời, ta đã chọn vật Mặt Trời làm mốc.

Chọn đáp án A


Câu 4:

Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?

Xem đáp án

A – chuyển động do trọng lực tác dụng

B – chuyển động do lực từ động cơ xe máy

C – chuyển động do trọng lực tác dụng

D – chuyển động do quán tính, vì khi không đạp nữa tức là không có lực tác dụng vào xe đạp mà xe vẫn chuyển động.

Chọn đáp án D


Câu 5:

Áp lực là gì?

Xem đáp án

Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

Chọn đáp án C


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận