Đề số 1

  • 3324 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong các vật sau đây, vật nào không có động năng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Vật có cơ năng khi:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Công thức tính công suất là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Đại lượng nào sau đây không có đơn vị là Jun (J)?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Bỏ một chiếc thìa vào một cốc đựng nước nóng thì nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc thay đổi như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Bài thi liên quan:

Đề số 2

9 câu hỏi 45 phút

Đề số 3

9 câu hỏi 45 phút

Đề số 4

9 câu hỏi 45 phút

Đề số 5

10 câu hỏi 45 phút

Đề số 6

9 câu hỏi 45 phút

Đè số 7

9 câu hỏi 45 phút

Đề số 8

10 câu hỏi 45 phút

Đề số 9

10 câu hỏi 45 phút

Đề số 10

11 câu hỏi 45 phút

Đề số 11

13 câu hỏi 45 phút

Đề số 12

11 câu hỏi 45 phút

Đề số 13

10 câu hỏi 45 phút

Đề số 14

13 câu hỏi 45 phút

Đề số 15

13 câu hỏi 45 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

minhtom
21:30 - 24/04/2023

câu 12: đáp án là C