Đề thi Vật Lí 8 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 6402 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Hai vật 1 và 2 có khối lượng m1=2m2 truyền nhiệt cho nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của hai vật thay đổi một lượng là t2=2t1. Hãy so sánh nhiệt dung riêng của các chất cấu tạo nên hai vật.

Xem đáp án

C

Dùng phương trình cân bằng nhiệt để suy luận.

Nhiệt lượng thu vào và toả ra bằng nhau nên: 

Q=m1c1t1=m2c2t2

Vì m1=2m2 và t2=2t1 nên c1=c2


Câu 4:

Một vận động viên điền kinh với công suất 600W đã chạy quãng đường 100m hết 10 giây. Một công nhân xây dựng đã sử dụng ròng rọc động để nâng một khối vật liệu nặng 650N lên cao 10m trong 30s.

Xem đáp án

B

Vận động viên thực hiện công A1 = P.t = 600.10 = 6000J

Người công nhân thực hiện công A2 = 10m.h = 650.10 = 6500J

Vậy người công nhân thực hiện công lớn hơn.


4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Linh Trần

L

3 năm trước

Lê Nguyễn Nhật Minh

hay
V

3 năm trước

Việt anh Ta

Quá hay
2

2 năm trước

25. Trương Tấn Ngọc.

đề hay

Bình luận


Bình luận