Bộ 15 đề thi Học kì 1 Vật lí 8 có đáp án - Đề 1

  • 3649 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một vật đứng yên khi

Xem đáp án

Đáp án C

Phương pháp giải:

Một vật chuyển động khi vật đó thay đổi vị trí so với điểm cố định theo thời gian.

Một vật đứng yên khi vị trí của nó so với 1 điểm không thay đổi.

Giải chi tiết:

Một vật đứng yên khi vị trí của nó so với 1 điểm không thay đổi.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Phương pháp giải:

+ Áp lực là lực ép theo phương vuông góc với mặt bị ép.

+ Áp suất là độ lớn của áp lực trên 1 đơn vị diện tích bị ép: p=FS

Đơn vị: N/m2.

+ Tác dụng của áp lực càng lớn thì áp suất càng lớn.

Giải chi tiết:

+ Áp lực là lực ép theo phương vuông góc với mặt bị ép.

+ Áp suất là độ lớn của áp lực trên 1 đơn vị diện tích bị ép: p=FS

Đơn vị: N/m2.

+ Tác dụng của áp lực càng lớn thì áp suất càng lớn.


Câu 3:

Khi búng hòn bi trên mặt sàn, hòn bi lăn chậm dần rồi dừng lại. Lực do mặt sàn tác dụng lên hòn bi ngăn cản chuyển động của hòn bi là lực

Xem đáp án

Đáp án B

Phương pháp giải:

Lực ma sát có tác dụng cản trở chuyển động của vật.

Lực ma sát lăn xuất hiện khi 1 vật lăn trên bề mặt 1 vật khác.

Giải chi tiết:

Lực ma sát lăn xuất hiện khi 1 vật lăn trên bề mặt 1 vật khác.

Lực giữa viên bi và mặt sàn khi viên bi lăn trên sàn là ma sát lăn.


Câu 4:

Đơn vị nào đây không phải là đơn vị đo áp suất?

Xem đáp án

Đáp án C

Phương pháp giải:

Đơn vị đo áp suất là N/m2; Pa, cmHg, mmHg, atm.

Giải chi tiết:

Đơn vị đo áp suất là N/m2; Pa, cmHg, mmHg, atm.

Nên N/m3 không phải đơn vị đo áp suất.


Câu 5:

Trong giờ thể dục, bạn An chạy 60 m hết 10 giây. Vận tốc của An là

Xem đáp án

Đáp án B

Phương pháp giải:

Vận tốc v=St

Giải chi tiết:

Ta có: v=St=6010=6m/s


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận