Kiểm tra unit 5

  • 1270 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Odd one out. (Em hãy tìm một từ khác loại với những từ khác)

Xem đáp án

forest: cánh rừng 

mountain: ngọn núi

lake: hồ nước

city: thành phố 

3 đáp án A, B và C đều dùng để chỉ khu vực rừng núi => từ khác loại cần chọn là city (thành phố)

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

RinHung Long

Bình luận


Bình luận