Trắc nghiệm Alat - Vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trang 29 Atlat Địa lí Việt Nam)

  • 2380 lượt thi

  • 65 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết ở Đông Nam Bộ có khoáng sản nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận