Trắc nghiệm Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau có đáp án (Thông hiểu)

  • 2025 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một cục nước đá đang nổi trong bình nước. Mực nước trong bình thay đổi như thế nào khi cục nước đá tan hết: 

Xem đáp án

Gọi Pd là trọng lượng của cục đá khi chưa tan hết

V1 là thể tích của phần nước đá bị cục đá chiếm chỗ

dn là trọng lượng riêng của nước

FA là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nước đá khi chưa tan

P2 là trọng lượng của cục nước đá tan hết tạo thành

V2 là thể tích của nước do cục nước đá tan hết tạo thành

Ta có:

+ Khi cục nước đá đang nổi trong bình nước, thì trọng lượng và lực đẩy Ac-si-mét cân bằng với nhau:

Pd = FA = V1dn

V1=Pddn

+ Trọng lượng của lượng nước do cục nước đá tan hết tạo thành là:

P2 = V2dn 

V2=P2dn

Vì khối lượng của cục nước đá và khối lượng của lượng nước do cục nước đá tan hết tạo thành phải bằng nhau, nên:

P2 = Pd → V2 = V1

=> Thể tích của phần nước đá bị chiếm chỗ đúng bằng thể tích của nước trong cốc nhận được khi nước đá tan hết.

=> Mực nước trong cốc không thay đổi.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Ba bình chứa cùng 1 lượng nước ở 40C. Đun nóng cả 3 bình lên cùng 1 nhiệt độ. So sánh áp suất của nước tác dụng lên đáy bình ta thấy:

Ba bình chứa cùng 1 lượng nước ở 4 độ C. Đun nóng cả 3 bình lên cùng 1 nhiệt độ. So sánh áp suất của nước tác (ảnh 1)

Xem đáp án

Ta có: áp suất của nước tác dụng lên đáy bình: p = dh

Từ hình, ta thấy chiều cao của chất lỏng trong các bình là như nhau, mà 3 bình lại chứa cùng một lượng nước như nhau

=> Áp suất của nước tác dụng lên đáy của 3 bình là như nhau

hay p1= p2 = p3

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Một bình đựng chất lỏng như bên. Áp suất tại điểm nào nhỏ nhất?

Một bình đựng chất lỏng như bên. Áp suất tại điểm nào nhỏ nhất?  A. Tại M B. Tại N  C. Tại P  D. Tại Q  (ảnh 1)

Xem đáp án

Ta có, áp suất p = dh

Trong đó: h: là độ sâu tính từ mặt thoáng chất lỏng đến điểm tính áp suất (m)

Từ hình ta thấy, điểm M gần mặt thoáng nhất hay hM nhỏ nhất

=> áp suất tại điểm M là nhỏ nhất.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Trong một bình chứa chất lỏng (hình vẽ), áp suất tại điểm nào lớn nhất? Áp suất tại điểm nào nhỏ nhất?

Trong một bình chứa chất lỏng (hình vẽ), áp suất tại điểm nào lớn nhất? A. Áp suất tại H lớn nhất, áp suất tại R nhỏ nhất.  (ảnh 1)

Xem đáp án

Ta có, áp suất p = dh

Trong đó: h: là độ sâu tính từ mặt thoáng chất lỏng đến điểm tính áp suất (m)

Từ hình ta thấy, điểm H gần mặt thoáng nhất hay hH nhỏ nhất

=> áp suất tại điểm H là nhỏ nhất.

Điểm R xa mặt thoáng nhất hay hR lớn nhất

=> áp suất tại điểm R là lớn nhất.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Bốn bình 1, 2, 3, 4 cùng đựng lượng nước như dưới. Áp suất của nước lên đáy bình nào lớn nhất?

Bốn bình 1, 2, 3, 4 cùng đựng lượng nước như dưới. Áp suất của nước lên đáy bình nào lớn nhất? (ảnh 1)

Xem đáp án

Ta có, áp suất p = dh

Trong đó: h: là độ sâu tính từ mặt thoáng chất lỏng đến điểm tính áp suất (m)

Từ hình ta thấy, bình 1 có chiều cao cột chất lỏng lớn nhất

=> Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình 1 lớn nhất.

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

꧁๖ۣۜ♡Tυấη❤ηɦư꧂♡

Bình luận


Bình luận

꧁๖ۣۜ♡Tυấη❤ηɦư꧂♡
21:27 - 31/12/2021

hayyyyyyy