Trắc nghiệm Áp suất khí quyển có đáp án (Thông hiểu)

  • 1723 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Càng lên cao áp suất không khí …….. 

Xem đáp án

Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển càng giảm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Áp suất khí quyển bằng 76 cmHg đổi ra là:

Xem đáp án

Ta có: 1 mmHg = 136 N/m2

Theo đề bài:

76cmHg = 760mmHg = 760.136 = 103360N/m2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Trong phép biến đổi sau, phép biến đổi nào là sai? 

Xem đáp án

Ta có: 1 mmHg = 136 N/m2

Vậy 760mmHg = 760.136 = 103360 N/m2 ⇒ đáp án A đúng

750mmHg = 750.136 = 102000 N/m2 ⇒ đáp án B sai

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đổ nước đầy một cốc bằng thủy tinh sau đó đậy kín bằng tờ bìa không thấm nước, lộn ngược lại thì nước không chảy ra. Hiện tượng này liên quan đến kiến thức vật lí nào?

Xem đáp án

Hiện tượng: Đổ nước đầy một cốc bằng thủy tinh sau đó đậy kín bằng tờ bìa không thắm nước, lộn ngược lại thì nước không chảy ra liên quan đến áp suất khí quyển.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Thí nghiệm Ghê – Rich: Ông lấy hai bán cầu bằng đồng rỗng, đường kính khoảng 30cm, mép được mài nhẵn, úp chặt vào nhau sao cho không khí không lọt vào được. Sau đó ông dùng máy bơm rút không khí bên trong quả cầu ra ngoài qua một van gắn vào một bán cầu rồi đóng khóa van lại. Người ta phải dùng hai đàn ngựa mỗi đàn tám con mà cũng không kéo được hai bán cầu rời ra. Thí nghiệm này giúp chúng ta:

Xem đáp án

Thí nghiệm Ghê-rich chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận