Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 3: Một số vấn đề của châu lục và khu vực có đáp án

  • 602 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chính làm cho hoang mạc, bán hoang mạc và xavan là cảnh quan phổ biến ở châu Phi là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Cảnh quan phổ biến trên phần lớn lãnh thổ châu Phi là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Nhận xét đúng nhất về thực trạng tài nguyên của châu Phi là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Phần lớn lãnh thổ châu Phi là cảnh quan

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Thuận lợi của tự nhiên châu Phi đối với phát triển kinh tế không phải là có

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận