Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 6: Liên bang Nga có đáp án

  • 396 lượt thi

  • 56 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Liên bang Nga có đường biên giới dài hơn

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Liên bang Nga không phải là một đất nước có

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Từ đông sang tây, lãnh thổ nước Nga trải ra trên

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Các đại dương tiếp giáp Liên bang Nga là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận