Thi Online Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 9: Lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại - Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp có đáp án

Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 9: Lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại - Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp có đáp án

  • 546 lượt thi

  • 86 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây đúng với giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Tuyến đường bộ xuyên quốc gia thứ hai có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía tây nước ta là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Điểm vượt trội của ngành vận tải đường ô tô (đường bộ) so với các loại hình giao thông vận tải khác ở nước ta là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Vùng tập trung các tuyến đường sắt nhiều nhất nước ta là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận