Trắc nghiệm Cơ Năng – Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng có đáp án (Thông hiểu)

  • 1411 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng? Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Xem đáp án

A, D – có động năng

B – không có động năng vì ô tô đang đỗ

C – có cả động năng và thế năng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng? Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Xem đáp án

A – có cả động năng và thế năng

B, D –có động năng vì đang chuyển động

C – không có cả động năng và thế năng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chọn phương án đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

A – đúng

B – sai vì: Một vật có thể vừa có động năng vừa có thế năng

C, D – sai vì: Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cái cung? Đó là dạng năng lượng nào?

Xem đáp án

Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của cánh cung, dạng năng lượng đó là thế năng đàn hồi do cánh cung bị dãn so với độ biến dạng ban đầu.

Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cái cung? Đó là dạng năng lượng nào? (ảnh 1)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một viên bi lăn từ đỉnh mặt phẳng nghiêng như hình vẽ.

Một viên bi lăn từ đỉnh mặt phẳng nghiêng như hình vẽ. Ở tại vị trí nào hòn bi có thế năng lớn nhất? (ảnh 1)

Ở tại vị trí nào hòn bi có thế năng lớn nhất?

Xem đáp án

Sử dụng lí thuyết về thế năng hấp dẫn

Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Khoa Anh
16:12 - 14/09/2021

quá chán