Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 (có đáp án): Thực hành: Chiết cành (Mới nhất)

  • 264 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Quy trình chiết cành bao gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Quy trình chiết cành bao gồm 5 bước:

+ Bước 1: Chọn cành chiết

+ Bước 2: Khoanh vỏ

+ Bước 3: Trộn hỗm hợp bó bầu

+ Bước 4: Bó bầu

+ Bước 5: Cắt cành chiết


Câu 2:

Câu 2. Bước 1 của quy trình chiết cành là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình chiết cành bao gồm 5 bước:

+ Bước 1: Chọn cành chiết

+ Bước 2: Khoanh vỏ

+ Bước 3: Trộn hỗm hợp bó bầu

+ Bước 4: Bó bầu

+ Bước 5: Cắt cành chiết


Câu 3:

Câu 3. Bước 2 của quy trình chiết cành là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Quy trình chiết cành bao gồm 5 bước:

+ Bước 1: Chọn cành chiết

+ Bước 2: Khoanh vỏ

+ Bước 3: Trộn hỗm hợp bó bầu

+ Bước 4: Bó bầu

+ Bước 5: Cắt cành chiết


Câu 4:

Câu 4. Bước 3 của quy trình chiết cành là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình chiết cành bao gồm 5 bước:

+ Bước 1: Chọn cành chiết

+ Bước 2: Khoanh vỏ

+ Bước 3: Trộn hỗm hợp bó bầu

+ Bước 4: Bó bầu

+ Bước 5: Cắt cành chiết


Câu 5:

Câu 5. Bước 4 của quy trình chiết cành là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình chiết cành bao gồm 5 bước:

+ Bước 1: Chọn cành chiết

+ Bước 2: Khoanh vỏ

+ Bước 3: Trộn hỗm hợp bó bầu

+ Bước 4: Bó bầu

+ Bước 5: Cắt cành chiết


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận