Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 1 (có đáp án): Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập (Phần 1)

  • 5056 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức nào?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: SGK/9, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Tại Đại hội lần thứ VI năm 1986, Đảng và nhà nước ta đã có quyết định quan trọng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: SGK/7, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Ngành nào sau đây ở nước ta đổi mới trước ngành công nghiệp và dịch vụ?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: SGK/7, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của WTO?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: SGK/9, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Việt Nam là thành viên của những tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Việt Nam là thành viên của các tổ chức như Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), Ngân hàng thế giới (WB). Còn EU – Liên minh châu Âu hay NAFTA – Hiệp định thương mại mậu dịch Bắc Mĩ là những tổ chức Việt Nam không phải là thành viên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đặng Hồng Hạnh
04:36 - 04/08/2021

Bài Thi rất Có Ý Nghĩa