Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 10 (có đáp án): Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Phần 2)

  • 5972 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết khu vực có đặc điểm mạng lưới sông ngòi ngắn, nhỏ, chạy theo hướng tây – đông ở nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, khu vực có đặc điểm mạng lưới sông ngòi ngắn, nhỏ, chạy theo hướng tây – đông ở nước ta là vùng Duyên hải miền Trung với một số con sông nổi bật như sông Gianh, sông Bến Hải, sông Thu Bồn,…

Đáp án: C


Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết lưu vực sông có diện tích lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, lưu vực sông có diện tích lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là sông Cả (màu xanh lá cây).

Đáp án: B


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết hệ thống sông lớn duy nhất ở nước ta có dòng chảy đổ sang Trung Quốc là

Xem đáp án

Giải thích: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, hệ thống sông lớn duy nhất ở nước ta có dòng chảy đổ sang Trung Quốc là hệ thống sông Kì Cùng – Bằng Giang ở khu vực Đông Bắc.

Đáp án: B


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết phần lớn các sông ở vùng Tây Nguyên chảy vào dòng chính sông Mê Công qua hai sông là

Xem đáp án

Giải thích: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, phần lớn các sông ở vùng Tây Nguyên chảy vào dòng chính sông Mê Công qua hai sông là Xê Xan và sông Xrê Pôc.

Đáp án: B


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết hai hồ nước lớn ở lưu vực sông Đồng Nai là

Xem đáp án

Giải thích: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, hai hồ nước lớn ở lưu vực sông Đồng Nai là hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) và hồ Trị An (Đồng Nai).

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Lợi

Bình luận


Bình luận

thanh huy phan
10:20 - 15/11/2021

Alat địa lí trang 10

thanh huy phan
10:23 - 15/11/2021

Alat trang 10