Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Phần 3)

  • 2937 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Do hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang nên thiên nhiên nước ta

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/48, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh là đặc trưng của

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/48, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Đới rừng cận xích đạo gió mùa là cảnh quan tiêu biểu cho

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: SGK/48, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Đặc điểm nhiệt độ nào không phải của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/48, địa lí 12 cơ bản.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1

1 năm trước

12. Pham Do Quynh Giao

Bình luận


Bình luận