Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 12 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)

  • 3197 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sự hình thành ba đai cao trước hết là do sự thay đổi theo độ cao của

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Sự hình thành ba đai cao trước hết là do sự thay đổi theo độ cao của khí hậu.


Câu 2:

Sự phân hóa theo độ cao ở nước ta biểu hiện rõ ở các thành phần tự nhiên

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Sự phân hóa theo độ cao ở nước ta biểu hiện rõ ở các thành phần tự nhiên khí hậu, đất đai, sinh vật.


Câu 3:

Ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình dưới (m)

Xem đáp án

Đáp án C
Giải thích: Ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình dưới
600 – 700 (m).


Câu 4:

Ở miền Nam, đai nhiệt đới gió mùa lên đến độ cao (m)

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Ở miền Nam, đai nhiệt đới gió mùa lên đến độ cao 900 – 1.000 (m).


Câu 5:

Đai nhiệt đới gió mùa có nhiệt độ trung bình tháng trên °C

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đai nhiệt đới gió mùa có nhiệt độ trung bình tháng trên 25 °C.


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

2 năm trước

VJ Trợ giảng Địa Lí 1

2 năm trước

Phạm Ngọc Hà

Bình luận


Bình luận