Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 21 (có đáp án): Đặc điểm về nền nông nghiệp nước ta (Phần 1)

  • 3626 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Về cơ bản nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/88 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp nhiệt đới nước ta chủ yếu do sự phân hóa về

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/88 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 3:

Sự phân hóa của các điều kiện địa hình, đất trồng nước ta tạo điều kiện nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/88 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ là

Xem đáp án

Giải thích: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có ảnh hưởng sâu sắc đến nền nông nghiệp nhiệt đới. Đặc biệt là chế độ nhiệt, ẩm đồi dào là yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh và tăng vụ.

Đáp án: B


Câu 5:

Các vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nề nông nghiệp nhiệt đới đa dạng, có các sản phẩm nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới là

Xem đáp án

Giải thích: Do vị trí địa lí, đặc điểm địa hình và sự tác động của gió mùa đông Bắc nên ở miền Bắc nước ta, đặc biệt là hai vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ có cơ cấu cây trồng đa dạng, từ các cây trồng nhiệt đới, cận nhiệt đến các cây trồng có nguồn gốc ôn đới. Ngoài ra, ở Tây Nguyên có các cao nguyên xếp tầng với khí hậu mát mẻ cũng rất thuận lợi để phát triển các cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới.

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

1 năm trước

lunglinh le

Bình luận


Bình luận