Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 21 (có đáp án): Đặc điểm về nền nông nghiệp nước ta (Phần 3)

  • 2513 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Phát triển cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn là thế mạnh của vùng

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Nhận định nào dưới đây không phải là đặc trưng của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/89, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Thiên tai và các loại dịch bệnh là khó khăn trong ngành

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Đặc trưng của nền nông nghiệp cổ truyền là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/89, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Người nông dân quan tâm nhiều hơn đến thị trường tiêu thụ là đặc trưng của nền nông nghiệp nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/89, địa lí 12 cơ bản.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 năm trước

Hoai Nong

Bình luận


Bình luận