Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 22 (có đáp án): Vấn đề phát triển nông nghiệp (Phần 2)

  • 4992 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao của nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/95 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 2:

Các cây công ngiệp hàng năm có giá trị kinh tế cao của nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Chè, Cà Phê là cây công nghiệp lâu năm nên ý A, B, D không đúng. Như vậy, các cây công nghiệp hàng năm có giá trị kinh tế cao của nước ta là mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm và thuốc lá.

Đáp án: C


Câu 3:

Các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất ở nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/95 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 4:

Một trong những nguyên nhân khiến nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong những năm qua là

Xem đáp án

Giải thích: Một trong những nguyên nhân khiến cây công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong những năm qua là do sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, thị trường ngày càng mở rộng và các sản phẩm nông nghiệp nước ta dần thâm nhập được vào các thị trường khó tính như Hoa Kì, Nhật Bản, EU,…

Đáp án: A


Câu 5:

Cây điều được trồng nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/95 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận