Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 27 (có đáp án): Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm P1

  • 5867 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Công nghiệp năng lượng nước ta bao gồm hai ngành là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/118 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 2:

Ngành công nghiệp năng lượng được coi là ngành công nghiệp trọng điểm phải đi trước một bước là do

Xem đáp án

Giải thích: Công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm và các ngành công nghiệp khác muốn phát triển đều dùng đến nguồn năng lượng hay nói cách khác, công nghiệp năng lượng là động lực để thúc đẩy các ngành khác phát triển nên trong phát triển kinh tế, công nghiệp thì ngành công nghiệp năng lượng luôn phải đi trước 1 bước.

Đáp án: A


Câu 3:

Than antraxit phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/118 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 4:

Than nâu phân bố chủ yếu ở khu vực/tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/118 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Than bùn tập trung ở tỉnh/vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/118 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận