Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 31 (có đáp án): Vấn đề phát triển thương mại, du lịch (Phần 3)

  • 2192 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Vùng nào ở nước ta ngành nội thương còn kém phát triển?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/137, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Các thị trường nhập khẩu chủ yếu của nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/137, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Tài nguyên du lịch nhân văn bao gồm

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/141, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Trung tâm du lịch lớn nhất của nước ta không phải là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/141, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Về phương diện du lịch, đâu không phải vùng du lịch ở nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/141, địa lí 12 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận