Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 41 (có đáp án): Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên (phần 3)

  • 2270 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hạn chế lớn nhất về tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/187, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Đặc điểm của mạng lưới sông ngòi, kênh rạch ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/185, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long thể hiện rõ nét tính chất

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/185, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/185, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc tỉnh nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/186, địa lí 12 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận