Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 43 (có đáp án): Các vùng kinh tế trọng điểm (phần 2)

  • 1684 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung không có các tỉnh và thành phố nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung không có các tỉnh và thành phố Bình Thuận.


Câu 2:

Tỉnh nào sau đây ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Tỉnh Quảng Ninh là tỉnh duy nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.


Câu 3:

Điểm tương tự nhau về thế mạnh của ba vùng kinh té trọng điểm là đều có

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Điểm tương tự nhau về thế mạnh của ba vùng kinh té trọng điểm là đều có những thuận lợi nhất cả nước về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật.


Câu 4:

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là Đà Nẵng (Đà Nẵng thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung).


Câu 5:

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bao gồm các tỉnh (thành phố) là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bao gồm các tỉnh (thành phố) là Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận